Poddębice - informacje


15.371
mieszkańców Poddębic
7.464
mężczyzn
7.907
kobiet

2.191
w wieku przedprodukcyjnym

9.642
w wieku produkcyjnym

3.538
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

58
zawarto małżeństw

106
urodzeń

204
zgonów

-98
przyrost naturalny
miasto Poddębice
dochody

102.118.192
wydatki

113.218.152
struktura wydatków Poddębic

10.997.964
9,714%
Rolnictwo i łowiectwo

619.337
0,547%
Transport i łączność

5.452.138
4,816%
Administracja publiczna

3.247.854
2,869%
Gospodarka mieszkaniowa

13.225
0,012%
Działalność usługowa

156.864
0,139%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

266.865
0,236%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

146.244
0,129%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

510.110
0,451%
Obsługa długu publicznego

17.221.722
15,211%
Oświata i wychowanie

42.615.464
37,640%
Ochrona zdrowia

2.944.657
2,601%
Pomoc społeczna

328.848
0,290%
Edukacyjna opieka wychowawcza

5.514.221
4,870%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

891.986
0,788%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

190.899
0,169%
Kultura fizyczna i sport

22.099.758
19,520%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-07-04 23:13
REKLAMA
pogoda Poddębice
17.1°C
wschód słońca: 04:32
zachód słońca: 21:05
Koronawirus
łódzkie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Poddębicach